PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG HƯNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:36:05 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:29:23 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai10:57:15 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai10:44:36 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
5Khách vãng lai10:44:13 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/default.aspx
6Khách vãng lai10:29:06 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11797
7Khách vãng lai09:58:32 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai09:46:44 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
9Khách vãng lai09:18:40 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
10Khách vãng lai08:38:45 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
11Khách vãng lai08:16:45 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
12Khách vãng lai08:13:08 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11792
13Khách vãng lai08:04:33 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11796
14Khách vãng lai07:25:48 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9681
15Khách vãng lai07:15:59 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9687
16Khách vãng lai07:08:51 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9686
17Khách vãng lai07:07:29 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9684
18Khách vãng lai05:52:03 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=334
19Khách vãng lai05:37:05 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/login.aspx
20Khách vãng lai05:01:36 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
21Khách vãng lai04:22:34 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
22Khách vãng lai04:09:35 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5702
23Khách vãng lai02:28:12 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Xem_dang_ki.aspx
24Khách vãng lai02:18:47 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
25Khách vãng lai01:50:08 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9685
26Khách vãng lai01:48:52 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
27Khách vãng lai01:47:40 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=S%C4%90%C4%90-00031
28Khách vãng lai01:47:33 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11793
29Khách vãng lai01:42:57 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
30Khách vãng lai01:17:32 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9683
31Khách vãng lai01:14:39 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9688
32Khách vãng lai01:13:26 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9682
33Khách vãng lai00:30:10 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00070
34Khách vãng lai00:16:20 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10397
19 1 2019