PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG HƯNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:31:34 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:24:43 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai10:23:45 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23793
4Khách vãng lai09:53:56 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai09:53:50 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
6Khách vãng lai09:53:42 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/default.aspx
7Khách vãng lai09:02:41 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
8Khách vãng lai08:54:30 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=20472
9Khách vãng lai08:54:08 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
10Khách vãng lai08:54:06 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10425
11Khách vãng lai08:54:04 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
12Khách vãng lai08:54:02 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23798
13Khách vãng lai08:53:58 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
14Khách vãng lai08:53:56 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33977
15Khách vãng lai08:53:55 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33976
16Khách vãng lai08:13:35 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=20462
17Khách vãng lai08:09:03 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai06:13:45 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=20465
19Khách vãng lai06:13:14 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_in_de_can_thiet_bi.aspx
20Khách vãng lai06:13:13 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai05:58:51 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
22Khách vãng lai05:27:19 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
23Khách vãng lai05:10:52 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STC-00031
24Khách vãng lai05:07:03 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai04:59:31 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai04:47:31 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6356
27Khách vãng lai04:15:31 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
28Khách vãng lai04:12:37 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=20472
29Khách vãng lai03:40:46 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
30Khách vãng lai03:10:28 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
31Khách vãng lai02:52:31 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai00:59:27 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
33Khách vãng lai00:11:56 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai00:11:56 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=20465
35Khách vãng lai00:10:25 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
36Khách vãng lai00:10:24 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20 8 2019