PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG HƯNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Dạy và học trong nhà trường 8 0
5 Toán học tuổi trẻ 9 72000
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 sao mai 22 220000
8 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
9 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
10 Quản lý giáo dục 36 360000
11 Sách âm nhạc - Mĩ thuật 38 766000
12 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
13 Học trò cười 43 210010
14 Sách tra cứu 48 886600
15 Dạy và học ngày nay 48 484700
16 Giáo Dục tiểu học 54 260500
17 Sách pháp luật 54 6052190
18 Khoa Học giáo dục 65 685500
19 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
20 Thế giới trong ta 67 735000
21 Sách văn học 77 1582500
22 Sách Hồ Chí Minh 83 2033700
23 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
24 Sách giáo khoa khối 1 89 774500
25 Sách giáo khoa khối 2 92 508700
26 Tạp chí giáo dục 98 1097700
27 Sách ngiệp vụ khối 3 99 2020900
28 Toán tuổi thơ 106 697000
29 Sách ngiệp vụ khối 5 109 2230100
30 Sách giáo khoa khối 3 110 667200
31 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
32 Sách ngiệp vụ khối 2 121 2350000
33 Sách tham khảo khối 1 129 2214900
34 Sách ngiệp vụ khối 4 129 2518800
35 Sách ngiệp vụ khối 1 137 2861300
36 Thế giới mới 142 1817600
37 Sách giáo khoa khối 4 144 835300
38 Sách tham khảo khối 2 164 2889300
39 Sách giáo khoa khối 5 170 1021400
40 Sách tham khảo dùng chung 218 6835400
41 Sách tham khảo khối 3 231 4011100
42 Sách tham khảo khối 5 245 5211100
43 Sách tham khảo khối 4 314 6892000
44 Sách Thiếu Nhi 353 2991800
 
TỔNG
4249
67208700